• Text Hover
R

Rekomendujemy skierowanie edukacji do właścicieli koni produkcyjnych w zakresie dobrostanu zwierząt koniowatych. Celem jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z etycznym i higienicznym utrzymaniem zwierząt oraz alternatywnych zastosowań konia we współczesnym świecie. Jako zainteresowani zachowaniem życia przez przez te zwierzęta, które na skutek modernizacji utracą miejsca pracy, dostrzegamy wyjście jedynie w symultanicznym prowadzeniu procesów mechanizacji oraz edukacji w zakresie zdrowia i opieki nad koniowatymi. W przypadku turystyki niezbędny jest stały monitoring warunków pracy koni, cykliczne kompleksowe badania zwierząt, weryfikacja uprawnień i koncesji. W obu przypadkach tylko poprzez kampanie edukacyjne oraz specjalistyczne kontrole można uzyskać długofalowe zmiany. Takie, które nie będą stały tylko za murem przepisów, ale przede wszystkim zbudowane zostaną w wiedzy i przekonaniu o tym, że każde zwierzę, w tym koń, ma uczucia i może odczuwać cierpienie.

KONIE PRACUJĄCE

W gospodarstwach w całej Europie zwierzęta koniowate wykorzystywane są do pracy w rolnictwie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku koni zimnokrwistych, które pod względem charakteru oraz siły nadają się najlepiej do tego typu zajęć.