• Text Hover
Z

Zauważamy brak polskich, specjalistycznych opracowań dotyczących zjawisk związanych ze sportami konnymi oraz wpływu tego sportu na gospodarkę. Ne ulega wątpliwości, iż wiedzę tę należy uzupełnić. W celu wyeliminowania nadużyć złych praktyk rekomendujemy szereg rozwiązań, które ostatecznie powinny przyczynić się do poprawy dobrostanu wszystkich koni w sporcie. Naszym zdaniem niezwykle istotnym elementem systemu ochrony ścigających się koni będzie wprowadzenie specjalnego planu emerytalnego dla wszystkich koni w sporcie. Zachodzi potrzeba upowszechnienia rozwiązań przyjętych w Kodeksie etyki Polskiego Związku Jeździeckiego i praktyczne wprowadzenie zaleceń w życie. Zawarte w kodeksie tezy w pełni wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno naszym, jak i zainteresowanych problematyką; niezwykle ważne jest, by przyjęły się one również wśród osób niezrzeszonych w PZJ.

W

W kontekście problemów zwierząt koniowatych w momencie zakończenia komercyjnej pracy na rzecz właściciela, nasze intencje w pełni wyraża myśl zawarta we wspomnianym kodeksie etyki PZJ: „Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i użytkowej”. Kierując się tym zapisem, opracowaliśmy nasz projekt funduszu emerytalnego gwarantującego spokojną starość zwierzętom koniowatym. Odczarować też trzeba mit o nieprzydatności koni sportowych w świecie rekreacji. Niezależnie od projektu emerytur, rekreacja może zapewnić „drugie życie” koniom. Działania organizacji prozwierzęcych z pewnością miały wpływ na obecne reformy w sporcie jeździeckim. Na europejskiej arenie sportowej rekomendujemy korzystanie z ostatnich, dobrych praktyk z Wielkiej Pardubickiej (zmiana profilu kluczowych przeszkód) oraz wymiana na tym torze, jak i na wrocławskich torze wyścigów konnych Partynice, kontuzjogennych przeszkód na produkowane z miękkich kompozytów. Należy dołożyć także wszelkich starań, aby każdy obiekt sportowy posiadał nie tylko stajnie ale i liczne padoki. Również stosowanie bata budzi wiele kontrowersji. Uważamy, że kary finansowe za „nadliczbowe' uderzenia zupełnie nie spełniają swojej roli. Natomiast zamiana kar finansowych na karne sekundy w prosty sposób zapobiegnie tego typu nadużyciom. Ryzyko utraty medalowego miejsca może stać się wystarczającym czynnikiem na rzecz ogólnej poprawy dobrostanu koni. Oczywiście idealnym wydaje się zakazanie używania bata. Na wypadek długotrwałej debaty rekomendujemy zastąpienie tradycyjnego bata, batem gąbkowym z chipem. Użycie go nie jest bolesnym dla konia a każde uderzenie jest monitorowane. Najwyższy czas na podjęcie dialogu i wspólne działania na rzecz zmian; oczywiście również z PZJ i PZHK. Fundacja Centaurus wraz ze wspierającymi organizacjami gotowa jest do rozmów.

SPORT

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie sporty jeździeckie są niezwykle urazogenne. Dotyczy to nie tylko zwierząt, ale także i jeźdźców. Niestety koń, który uległ kontuzji, a zatem przestaje spełniać swoją podstawową funkcję – przynoszenie dochodu właścicielowi – najczęściej skazany zostaje na rzeźnicki hak.