• Text Hover

Głos Konia to szeroka koalicja pro zwierzęcych organizacji, dla których w centrum działania zawsze znajdowały się konie. Dla nich właśnie i w celu poprawienia ich losu postanowiliśmy stworzyć ten wyjątkowy katalog zmian i reform. Proponowane przez nas rozwiązania są wynikiem naszego wieloletniego doświadczenia - doświadczenia, którego świadectwem są setki uratowanych przez nas zwierząt. Uważamy, że tylko dialog i wspólne działanie może przyczynić się do poprawy dobrostanu wszystkich koniowatych w naszym kraju i całej Europie. Taką właśnie ścieżkę proponujemy każdemu, kto, tak jak i my, o poprawę tego dobrostanu chce zabiegać.