• Text Hover
P

Polskie prawo dzieli zwierzęta na kategorie. W tym zakresie ustawodawstwo nie odbiega od europejskiego. Nie istnieje jeden uniwersalny standard w zakresie dobrostanu koniowatych, ale istnieją pozytywne przykłady państw, które wprowadziły dodatkową kategorię dla koni -zwierzę towarzyszące. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, dbałością zostaje objęte życie zwierzęcia i wolność od cierpień. Obydwie te wartości zabezpieczają zwierzęta towarzyszące jak kot czy pies, ale zwierzęta gospodarskie już nie. Konie znalazły się w katalogu zwierząt gospodarskich i mogą być hodowane w celu wykorzystania elementów ich ciał lub z bezpośrednim zamiarem ubicia. Zaszeregowanie ma też bezpośredni związek z celowością posiadania zwierzęcia, a koń trzymany jest głównie do pracy w gospodarstwie. Odbiór społeczny nie jest jednak tak jednoznaczny, bo trzymając się litery prawa, koń to także czworonóg, który zwyczajowo przebywa wraz z człowiekiem w jego domostwie lub innym odpowiednim pomieszczeniu, a także utrzymywany jest przez człowieka w charakterze towarzysza życia.

O

Obecny stan rzeczy powoduje poważny dysonans w sferze moralnej wielu Polaków. Dziś Fundacja Centaurus, jak i inne organizacje, ratuje pojedyncze życia, interweniuje w konkretnych przypadkach znęcania się nad zwierzęciem, ale nie ma mocy sprawczej, by konia zawrócić z rzeźni. Nasze starania o zmianę statusu konia na zwierzę towarzyszące człowiekowi to ogromne wyzwanie. Praktycznie każde środowisko jest podzielone co do opinii. Zmiany prawne mogą ograniczyć dochodowość branży, przyspieszyć spadek pogłowia koni, zmienić kwestie podatkowe /PCC, Vat/, ograniczyć ew. dopłaty do konkretnych ras, doprowadzić do zakazu handlu końmi bez świadectw pochodzenia, czy zjawiska bezdomności u koniowatych. Takie zmiany mogą, ale nie muszą nastąpić. W dalszej części strony znajdziecie kilka propozycji, które mogą rozwiązać te kwestie i zmienią jednocześnie status konia w Polsce. Każdy z nas, zakładam że kochających zwierzęta, musi sobie odpowiedzieć na pytania: czy kocham sport jeździecki i konie, czy jedynie wykorzystuję zwierzęta dla własnej przyjemności? Czy aspekt ekonomiczny winien tłumaczyć wysyłanie umiłowanych koni do ubojni? W przypadku własnego psa czy kota tego dylematu pewnie nie mamy. W przypadku konia warto się głęboko zastanowić i jeśli nasze serce bije z podobną mocą dla konia jak dla domowych czworonogów – powinniśmy podpisać petycję w celu zmiany obecnego prawa i realnie włączyć się w procesy transformacji w zakresie hodowli, sportu i turystyki konnej. W europejskim prawodastwie są już pierwsze sukcesy w staraniach o zmianę statusu koniowatych.

Przykłady klasyfikacji koniowatych w europejskim prawie:

Grecja

• Zwierzęta towarzyszące: konie trzymane głównie w celach innych niż hodowlane i nieprodukcyjne. • Koniowate do hodowli i produkcji: konie przeznaczone głównie do hodowli i produkcji, jak produkcja żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Belgia

• Zwierzęta towarzyszące, gdy są używane jako zwierzęta domowe. • Zwierzęta domowe wykorzystywane w cyrkach, wystawach, ogrodach zoologicznych • Profesjonalne zwierzęta wykorzystywane w sporcie sportowym. • Zwierząt gospodarskich stosowanych do produkcji artykułów spożywczych, futra lub innych produktów handlowych. • Eksperymentuj zwierzęta, gdy są wykorzystywane do eksperymentowania z pracownikami w laboratoriach. • Dzikie zwierzęta

Niemcy

• Zwierzęta gospodarskie (zwierzęta gospodarskie) i towarzysz.

Słowenia

• Konie w ustawodawstwie słoweńskim są uważane za zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące. Są podzielone na następujące podkategorie: Sport, Wypoczynek, Hodowla, Praca i produkcja mięsa.

Chorwacja

• Zwierzęta domowe, jeżeli są używane do produkcji żywności, pasz i innych produktów lub do innych celów gospodarczych. • Zwierzęta towarzyszące, jeśli są trzymane dla towarzystwa, ochrony lub pomocy. • Zwierzęta służbowe, gdy są używane przez ludzi w innych celach nieprodukcyjnych. • Konie robocze: konie, na które wydano pozwolenie na pracę i które są wykorzystywane przez poszczególne organy państwowe do wykonywania określonych zadań. • Dzikie zwierzęta: wszystkie te, które nie są uważane za zwierzęta domowe, zwierzęta domowe, konie robocze lub zwierzęta użytkowe.

Holandia

• Zwierzęta sportowe, które są przeznaczone głównie do zawodowej lub amatorskiej konkurencji. • Wypoczynek zwierząt, gdy są trzymane głównie za niekomercyjną, niekomercyjną jazdę lub jazdę. • Zwierzęta towarzyszące, jeżeli są trzymane głównie w celach niekwalifikujących się do rywalizacji, niekomercyjnych, nieprzystosowanych lub prowadzących. • Hodowla zwierząt przeznaczonych głównie do hodowli komercyjnych lub niekomercyjnych. • Zwierzęta robocze, jeśli są trzymane głównie w celach niekonkurencyjnych, komercyjnych, gospodarczych lub subsydiarnych. • Semi-feral, gdy tradycyjnie udomowieni są w stanie dzikim lub półdzikim. • Produkcja mięsa podczas przechowywania w łańcuchu pokarmowym człowieka lub w procesie wchodzenia do łańcucha pokarmowego człowieka. • Mleko wytwarzane przy produkcji mleka.

Dzięki naszej determinacji możemy pójść o krok dalej. Polska może stać się przykładem dla innych w zakresie dobrostanu zwierząt. Bądźmy w światowej awangardzie.

  • Text Hover