• Text Hover
S
SYSTEM EMERYTALNY DLA KONIA

Nawet najlepsze zmiany legislacyjne nie doprowadzą do sytuacji, w której koń będzie decydował o swoim życiu. Fundacja Centaurus przedstawia w zarysie alternatywę, która może zapewnić „drugie życie” koniowatym.

Kupno konia to odpowiedzialna decyzja a główny koszt, z perspektywy obcowania z koniem, to jego utrzymanie i leczenie. W świecie sportu wyczynowego funkcjonują zabezpieczenia ale głównie konia jako inwestycji. Wybitne konie, które bez poważnych złamań dożyły przejścia na sportową emeryturę, znajdują spokojne dni u boku właściciela lub są przedmiotem transakcji, jako koń do lżejszych odmian sportu lub jako zwierzę hodowlane. Prawda jednak jest taka, że koń wyczynowo trenowany stanowi elitę i mniejszość zarazem. Większość koni nie święci triumfu na najważniejszych gonitwach, nie żyje w blasku flashy i sponsorów. W roku 2016 ubito w Polsce 26.128 koni a wywieziono /głównie na rzeź/ 11.484 szt. Proponujemy alternatywę i drugą szansę dla koniowatych.

Postulujemy o wprowadzenie obowiązkowego systemu emerytalnego dla konia.

Składka miesięczna opłacana przez właściciela konia odkładać się będzie w czasie i zbuduje kapitał na czas chorób i czas końskiej emerytury. Oczywiście zdarzać się będą przypadki chęci wcześniejszego rozstania z koniem, by zrobić miejsce w stajni np. dla młodszego konia. W tym przypadku zależy nam na prawie pierwokupu po cenie ustawowo ustalonej przez fundacje pro zwierzęce,, które na dzień wejścia przepisów mają w zakresie swojej działalności ratowanie koniowatych. Do ryzyk zaliczyć można masowe przekazanie pogłowia fundacjom ( w tym koni z niewielką odłożoną pulą środków w pierwszej fazie życia funduszu emerytalnego). Z uwagi na specyfikę działalności organizacji non profit należy ustalić minimalny pułap przekazywanych wraz z koniem środków pieniężnych (zbiórki w ramach akcji społecznych mogą w sposób niewystarczający zapewnić środki na transport, dalsze życie i leczenie zwierząt). Przejęte przez fundacje zwierzęta nie mogą być odsprzedawane a zgony zwierząt monitorowane. Po rozmowach z różnymi środowiskami użytkującymi konie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że system emerytalny może być rozwiązaniem dobrym dla zwierząt i odpowiada na oczekiwania społeczne. Fundacja Centaurus gotowa jest do debaty w tym zakresie. Stosowne wyliczenia i detale projektu przedłożymy w przypadku zainteresowania szerokorozumianego środowiska i ustawodawcy.