• Text Hover
T

Targi żywymi zwierzętami, w tym koniowatymi są wielowiekową tradycją w Polsce. Narodziła się nawet odrębna obyczajowość, związana z dobijaniem targu. Tak zwany litkup to połączenie słownych formułek, przyklepania ręką transakcji i finalnie poczęstunek, z alkoholem na koniec. Najstarszym polskim, końskim targiem są skaryszewskie Wstępy. Na targ zjeżdżali właściciele koni z wielu miejsc w Polsce, by przez zawarte transakcje zapewnić wymianę dobrych genów. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, na skutek rozwoju przemysłowego, koń stał się głównie przedmiotem handlu rzeźnego. Na te ostatnie dziesięciolecia przypada zła sława targu w Skaryszewie ale także w targu w Bodzentynie, Kozłowie Biskupim i wielu, wielu innych miejscach targowych. Dzięki staraniom fundacji istnieją liczne materiały dowodowe, wskazujące karygodne traktowanie zwierząt podczas transportu, rozładunku a także w trakcie samego handlu. Podczas targów żywymi zwierzętami dochodzi do częstych kontuzji zwierząt, czasem śmierci. Kilkukrotna kontrola targowiska w Bodzentynie przeprowadzona przez Fundację Centaurus wskazuje na nieprawidłowości a podczas jednej z wizyt zastaliśmy na placu martwego byka, który po upadku z rampy został pozbawiony życia i zabezpieczony płachtą do czasu przyjazdu transportu sanitarnego. Zwierzę puchło 2,5 dnia w trakcie czynnego targowiska, na oczach mieszkańców. W tym przypadku zachowano obowiązujące procedury ale zastanawia, czy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego i negatywnego odbioru społecznego dołożono wszelkich starań? Należy zaznaczyć, że skutek działań Fundacji Centaurus oraz innych organizacji non profit obraz polskich targów powoli się poprawia. Konsekwentnie monitorujemy te miejsca wskazując nieprawidłowości, rozmawiając z lokalnymi władzami. Przeprowadzone kontrole targowisk wskazują na kluczową rolę powiatowego lekarza weterynarii choć czasem stanowisko to okazuje się słabym ogniwem, starającym się sankcjonować lokalne praktyki targowe.

W 2016r. w Polsce ubito 26128 koni. Najwięcej z nich pochodzi z:

0%
mazowieckie
0%
lubelski
0%
małopolskie
0%
pomorskie
0%
podkarpackie
0%
warmińsko-mazurskie
0%
pozostałe
W 2016. wywieziono za granicę 11484 koni na ubój. Główne kraje eksportu to:

0%
Włochy
0%
Niemcy
0%
Szwecja
0%
Francja
0%
Finlandia
0%
pozostałe
P

Przykład Skaryszewa jest dowodem na to, że zmiany są możliwe. Skandaliczne warunki, liczne nieprawidłowości, agresja handlarzy w stosunku do ludzi i zwierząt były powszechnymi. Wiele fundacji przy wsparciu mediów przyczyniło się na różny, czasem kontrowersyjny sposób do zmiany stanowiska władz Skaryszewa. Fundacja Centaurus, jako fundacja dialogu podjęła się rozmów z władzami i finalnie podpisała z Burmistrzem miasta stosowne porozumienie. Od 2018 roku na skaryszewskie Wstępy nie będą zapraszani handlarze rzeźni. Jest to działanie ewolucyjne o dużym potencjale i daje sygnał do transformacji lub zamknięcia polskich targowisk. Jedno z niżej wymienionych targowisk zostało zamknięte, kilka rozmów z włodarzami napawa optymizmem, są też przynajmniej dwa miasta targowe, w których ze względu na nadchodzące wybory -ciężko będzie przekonać władze do zmiany stanowiska. Uważamy, że handlarze powinni dokonywać zakupów w miejscu pochodzenia zwierząt. Wprowadzenie stosownych przepisów zminimalizuje stres zwierząt a także ograniczy ilość załadunków, kontuzji zwierząt i zbędnych kilometrów w transporcie. Targi żywych zwierząt są zbędnym ogniwem handlu rzeźnego. Miejsca targowe w zmienionej formule stanowić mogą atrakcję na skalę Polski, Europy, Świata, promować rodzime produkty i rękodzieło, zwłaszcza w modnym ostatnio trendzie eko.

Przyczyny Złego Dobrostanu Zwierząt:

GŁÓWNE
WŁAŚCICIEL

praca / akomodacja pokarm / leczenie / opieka (bicie, nieumiejętna jazda)

POŚREDNIE
SPOŁECZNOŚĆ

szkodliwe praktyki kulturowe / brak infrastruktury pomocniczej

UKRYTE
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I POLITYCZNE ŚRODOWISKO

ubóstwo / trudne warunki środowiskowe / brak inkluzji w ramach prawnych systemów i programów / brak egzekwowania prawa

Mapa targów zwierząt w Polsce:

  • Text Hover

• Piaski Lubuskie • Szamocin • Bodzentyn • Kozłów Biskupi • Pajęczno • Jedwabne • Nowy Targ

• Stary Sącz • Wadowice • Proszowice • Zwoleń • Bielsk Podlaski • Izbica Kujawska • Łącko

• Czernikowo • Skrwilno • Kartuzy • Żory • Wola Łegowska • Zambrów

DOBRE STANDARDY

Targi żywych zwierząt powoli „umierają” w rozumieniu biznesowym. Stają się jedynie miejscem drobnego handlu i spotkań biznesowo-towarzyskich handlarzy, którzy finalnie przekazują konie do rzeźnego transportu.